sextonde augusti.

En alldeles normal konversation:

Jenny: Idag har jag träffat och intervjuat Mattias Klum.
En på tidningen visste inte vem han var. Jag blev lite matt.
Franny: Ja, det ska ju en journalist veta.
Men vänta nu här...han är ju kläääpig! Våldtog du honom?
Jenny: Ja, det är klart. Med ett sådant leende slapp han inte undan.
Franny: Nej, det förstår jag. Förvarar du honom i Dortens källare?
Typ lite Fritzl?
Jenny: Jepp. Och mellan varven hoppar jag knähopp genom hallen,
och trallar på "Då går jag ner i min källare".


Lever farligt...

Kommentarer

Jag sitter och hoppar av skratt i min ensamhet. Bildtexten var nästan bäst, jag räknar med att du lägger in den i reportaget i tidningen också.

Skriv en kommentar
Tema Dialog gjort av Mimmi Thorneus